Membership Class


TH | EN

สมาชิกบัตรแปซิฟิกาแบ่งออกเป็น 5 ระดับได้แก่ เรกูลาร์, คลาสสิค, โกล์ด, แพลตินั่ม, และ แบล็ค  บัตรแปซิฟิกาครอบคลุมการใช้จ่ายของทุกแบรนด์ในเครือเพื่อมอบสิทธิประโยชน์สูงสุดให้กับท่านสมาชิก โดยยอดใช้จ่ายจากทุกแบรนด์จะถูกนำมารวมในโปรแกรมนี้ทั้งหมด เพื่อให้การเลื่อนระดับสมาชิกและการเพิ่มสิทธิประโยชน์ง่ายขึ้น